[QUAN TRỌNG] Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-xoa-tai-khoan-oa-_791591044402987922Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật

Để xóa tài khoản OA bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Lưu ý: Tài khoản OA bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại. Bạn cân nhắc khi thực hiện thao tác.

 

Bước 1: Truy cập trang thông tin chung của OA ( https://oa.zalo.me/manage/profile ) ➞ Thông tin tài khoản ➞ Quản lý tài khoản ➞  Chọn “Xóa”.

Hướng dẫn xóa tài khoản OA

 
Bước 2: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận.

Hướng dẫn xóa tài khoản OA

Lưu ý:

– Chỉ có admin với quyền quản trị viên mới có thể thực hiện xóa OA, xem thêm bài viết về hướng dẫn quyền quản trị tại đây

– Sau khi OA đã xóa, website sẽ tự động chuyển về trang https://oa.zalo.me/manage/oa và bạn sẽ không thể tìm thấy OA đã xóa.

Nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.