EMAIL DOANH NGHIỆP

Sử dụng email tên miền riêng để khẳng định sự chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn, với hệ thống email server riêng tại VinaSite.

EMAIL 1


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 2

Dung lượng : 2 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

19.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL 4


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 20

Dung lượng : 20 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus : có

Phí khởi tạo: miễn phí

99.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL DOANH NGHIỆP 1


Server : Server riêng và 1 ip riêng

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Dung lượng : 80 GB + 40 GB Free

Số lượng tên miền : Không giới hạn

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

499.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL 2


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 5

Dung lượng : 5 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

39.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL 5


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 40

Dung lượng : 40 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

199.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL DOANH NGHIỆP 2


Server : Server riêng và 1 ip riêng

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Dung lượng : 160 GB + 50 GB Free

Số lượng tên miền : Không giới hạn

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

620.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL 3


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 10

Dung lượng : 10 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

59.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL 6


Server : Chia sẻ

Địa chỉ Email : 60

Dung lượng : 60 GB

Số lượng tên miền : 1

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

299.000 VNĐ /THÁNG

EMAIL DOANH NGHIỆP 3


Server : Server riêng và 1 ip riêng

Địa chỉ Email : Không giới hạn

Dung lượng : 260 GB

Số lượng tên miền : Không giới hạn

AntiSpam & AntiVirus :

Phí khởi tạo: miễn phí

810.000 VNĐ /THÁNG

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỊCH VỤ MIỄN PHÍ 

 

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ LẠI NGAY SAU ÍT PHÚT