banner quan tri website

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ thiết kế website của Vinasite

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN B. (khách hàng)

Trách nhiệm của bên B.

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.

– Bên B Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Quyền lợi của bên B.

– Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc .

– Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời yêu cầu bên A xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên A khi hợp đồng được thanh lý.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN A (vinasite.com.vn)

Trách nhiệm của bên A.

– Thực hiện các công việc được quy định trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên.

– Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

– Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.

Quyền lợi của bên A.

– Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.

– Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm trách nhiệm thanh toán.

– Bên A chỉ cài đặt và thiết kế website cho bên B, Nội dung và hàng hóa trên website của bên B thì bên B sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

– Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên B có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.

– Trong vòng 7 ngày kể từ khi bên A bàn giao website đã thiết kế cho bên  B, Bên A phải hướng dẫn cho nhân viên của bên B phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

– Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng trong suốt thời gian sử dụng web.

Mọi thắc mắc xin liên hệ

Hotline: 08 8686 38380969 19 26 26

Đăng ký tư vấn

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ LẠI NGAY SAU ÍT PHÚT

    Dịch vụ của chúng tôi Thiết kế WEbsite