BẢNG GIÁ CLOUD SERVER

CLOUD SERVER 01

CPU : 1 core

SSD : 40 GB

RAM : 2G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


170.000đ  x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 02

CPU : 2 core

SSD : 60 GB

RAM : 3GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


260.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 03

CPU : 3 core

SSD : 80 GB

RAM : 4 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


370.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 04

CPU : 4 core

SSD : 100 GB

RAM : 6 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


560.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 05

CPU : 5 core

SSD : 180 GB

RAM : 8 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


1.200.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 06

CPU : 6 core

SSD : 280 GB

RAM : 16 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


2.000.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 07

CPU : 8 core

SSD : 360 GB

RAM : 32 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


2.500.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD SERVER 08

CPU : 16 core

SSD : 800 GB

RAM : 64 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin


5.000.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!