[QUAN TRỌNG] 

Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: oa.zalo.me/home/resources/guides/cong-cu-tim-kiem-trong-tinh-nang-chat_3316255558030346040

Công cụ tìm kiếm trong tính năng Chat 

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật

Để tối ưu tính năng Chat trong việc chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp khi sử dụng Zalo Official Account (Zalo OA), đội ngũ phát triển đã nâng cấp công cụ tìm kiếm từ khóa trong tính năng Chat. Từ nay, OA đã có thể tìm kiếm đa dạng nội dung theo: tên người dùng, nội dung đoạn chat, tên tệp tin.

Trong trang quản lý OA ➞  Mục Chat, admin phân quyền quản trị viên hoặc chăm sóc khách hàng của OA có thể tìm kiếm theo từ khóa ở thanh công cụ tìm kiếm, kết quả trả ra sẽ được phân vào các mục  “Tất cả”, “Hội thoại”, “Tin nhắn”, “File”. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn 
Hình ảnh minh họa
Mục “Tất cả”: Hiển thị tất cả Tên người dùng, Nội dung đoạn chat, Tên tệp tin (file) khớp với từ khóa đang tìm kiếm.
sAxN9TV0QD0st Hoo
Mục “Hội thoại”: Chỉ hiển thị Tên người dùng khớp với từ khóa đang tìm kiếm.

Ví dụ:

Gõ chữ “nguyễn văn” trên thanh công cụ tìm kiếm của mục Chat ➞  Chọn mục “Hội thoại” ➞  Kết quả tìm kiếm sẽ hiện các hội thoại có tên Zalo của người dùng chứa các chữ “nguyen van” hoặc “nguyễn văn”, sắp xếp theo thứ tự từ thời điểm gần nhất trao đổi tin nhắn với OA.

4BNM4R7dOduC9
Mục “Tin nhắn”: Chỉ hiển thị Nội dung đoạn chat khớp với từ khóa đang tìm kiếm.

Ví dụ: 

Gõ chữ “xác thực” trên thanh công cụ tìm kiếm của mục Chat ➞  Chọn mục “Tin nhắn” ➞ Kết quả tìm kiếm sẽ hiện các hội thoại của người dùng có từ “xác thực” trong nội dung tin nhắn với OA, cùng với thời điểm trao đổi nội dung này.

SGPcYwf5jXkkLf9K yMiDYNByTQD fyAAA
Mục “File”: Chỉ hiển thị Tệp tin (file) có Tên khớp với từ khóa đang tìm kiếm.

Ví dụ:
Gõ chữ “xác thực” trên thanh công cụ tìm kiếm của mục Chat ➞  Chọn mục “File” ➞ 
Kết quả tìm kiếm sẽ là  người dùng Zalo “Phu” đã gửi tệp tin với tên “Zalo OA – Mẫu công văn xác thực” cho OA vào ngày 04/03/2022.

 

KvV0m1rWvJcW4gy1tiZY5VpBeXlZyPwcTw

Nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.