[QUAN TRỌNG] 

Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/cap-nhat-huong-dan-gan-nhan-cho-nguoi-dung-co-tuong-tac-voi-oa_84

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật

Gắn nhãn là tính năng giúp bạn quản lý người quan tâm theo nhóm tùy chọn. Tính năng này sẽ giúp:

  • Tìm kiếm người quan tâm nhanh hơn thông qua khung chat (theo nhân viên hỗ trợ, theo nhóm khách hàng, v.v.)
  • Gửi tin broadcast theo nhóm người quan tâm xác định
Lưu ý: 
- Mỗi nhãn gắn được tối đa cho 200 người dùng. Khi số lượng >200 thì hệ thống tự động gỡ nhãn của người được gắn lâu nhất theo thời gian; 
- Mỗi OA tạo tối đa 1000 nhãn.
z4315336642122 8bd427a8c07186adb30cb78d9508a918

Để tiến hành gắn nhãn người quan tâm, bạn có thể tham khảo các bước sau:

Bước 1: Truy cập mục chat OA tại https://oa.zalo.me/chatv2, chọn “Gắn nhãn mới”

z4315337296950 85c0414c63720e7f2c498561b5843c96

Bước 2: Điền thông tin nhãn muốn tạo > chọn Tạo

  • Tick chọn nhãn vừa mới tạo để gắn người quan tâm (có thể gắn nhiều nhãn cho cùng 1 người quan tâm)
  • Nhấn Lưu
mpV UGLOgKZ6Ea FiZvZdLIQLzDn3C ZSQ
  • Để xóa nhãn, bạn vào mục Quản lý nhãn của người quan tâm muốn xóa, nhấn dấu X tại nhãn muốn xóa
  • Sửa tên nhãn: Hiện chưa hỗ trợ