[QUAN TRỌNG] 

Vui lòng tham khảo nội dung cập nhật mới nhất trên website của Zalo Official Account doanh nghiệp tại: https://oa.zalo.me/home/resources/guides/huong-dan-thiet-lap-trang-thong-tin-oa_7

Lưu ý: Nội dung sau đây CHƯA cập nhật

Để thiết lập trang thông tin tài khoản OA, quản trị viên vui lòng truy đường dẫn https://oa.zalo.me/manage/profile và thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Truy cập mục “Quản lý” 

Bước 2: Chọn “Thông tin tài khoản” 

Bước 3: Chọn tiếp: 

1. Trang thông tin OA

2. Quản lý tài khoản

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT: 

1. Trang thông tin OA 

Đây là trang cài đặt thông tin hiển thị để giới thiệu sơ bộ đến người dùng về trang thông tin OA của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thiết lập Trang thông tin OA

[Giao diện “Trang thông tin OA/ Thông tin tài khoản”]

1.1: Thông tin tài khoản: Các thông tin trong mục này khi OA chỉnh sửa sẽ cho BQT Zalo OA phê duyệt.

 • Ảnh bìa: Kích thước tối thiểu 320×180 pixel, dung lượng <15MB.
 • Ảnh đại diện: Kích thước tối thiểu 320×180 pixel, dung lượng <15MB
 • Tên Official Account: Điều chỉnh tiền tố/ hậu tố. Trong trường hợp thay đổi tên chinh (tên OA thay đổi từ công ty ABC sang công ty XYZ) cần nộp kèm giấy tờ xác thực. 
 • Thông tin giới thiệu: Tóm tắt giới thiệu về doanh nghiệp hoặc sản phẩm, dịch vụ, dự án.

1.2: Thiết lập hiển thịCác thông tin trong mục này OA có thể tùy chỉnh cập nhật, cài đặt “Ẩn/Hiện”.

 • Địa chỉ
 • Hotline
 • Thời gian hoạt động
 • Website

Hướng dẫn thiết lập Trang thông tin OA

[Giao diện “Trang thông tin OA/ Thiết lập hiển thị”] 

2. Quản lý tài khoản

Hướng dẫn thiết lập Trang thông tin OA

[Giao diện “Quản lý tài khoản”] 

 • Official Account ID (OA ID): Mã số này là duy nhất cho một OA
 • Đường dẫn Official Account: Đường dẫn được mặc định theo OA ID. OA dùng đường dẫn này để giới thiệu trang OA tới khách hàng
 • Danh mục: Là lĩnh vực hoạt động OA đã lựa chọn tại bước đăng ký ban đầu. Danh mục không thể thay đổi. 
 • QR Code: Mã QR duy nhất của một OA để chia sẻ tới khách hàng

Trong quá trình sử dụng Zalo Official Account, nếu có thắc mắc khácvui lòng cung cấp OA ID và gửi email hoặc chat với BQT ZOA để được phản hồi sớm nhất.  

Thiết lập trang thông tin Official Account là một bước quan trọng để giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng. Việc tạo ra một trang thông tin đẹp và chuyên nghiệp có thể giúp cho doanh nghiệp thu hút được nhiều người theo dõi và tăng khả năng tiếp cận với khách hàng.