Blog

16 Tháng Hai, 2023

Zalo Cloud Account là gì?

Rate this post

Lưu ý: Kể từ ngày 01/06/2022, Zalo Business Account (ZBA) chính thức đổi tên thành Zalo Cloud Account (ZCA).

Zalo Cloud Account là gì ?

Zalo Cloud Account (ZCA) là công cụ quản lý số dư tiền để sử dụng tính năng tính phí của các tài khoản Zalo Official Account – Doanh Nghiệp (OA) và các ứng dụng ủy quyền của Doanh Nghiệp (App ID) như:

  • Gửi loại chủ động đến người quan tâm OA
  • Zalo Notification Service (ZNS)

Để tạo tài khoản ZCA account – bạn vui lòng truy cập link tại đây.

Lưu ý: Tài khoản ZCA không phải là tài khoản để thanh toán các dịch vụ quảng cáo của Zalo Ads hay Zalo Shop.

  • Để tìm hiểu thêm về tài khoản thanh toán và các dịch vụ của Zalo Ads, vui lòng tham khảo tại đây.
  • Đối với Zalo Shop (cửa hàng), vui lòng tham khảotại đây hoặc liên hệ email shop@zalo.me để được hỗ trợ.

Xem thêm:

Thiết kế website
Quản trị website chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo