Blog

15 Tháng Hai, 2023

Thiết lập truy vấn tự động

Rate this post

Lưu ý

 • Từ ngày 22/06/2022, OA đã xác thực mới có thể sử dụng tính năng truy vấn tự động.
 • Tham khảo chính sách Triển khai Gói dịch vụ OA doanh nghiệp tại đây

Truy vấn là tính năng phản hồi tự động dựa theo các cú pháp truy vấn được thiết lập sẵn (Ví dụ #ten_cu_phap). Mỗi cú pháp khi thiết lập sẽ bao gồm:

 • Tên cú pháp
 • Nội dung phản hồi

Các cú pháp này có thể được kích hoạt bởi thông qua hành động:

 • Người dùng gửi tin truy vấn theo đúng cú pháp
 • Người dùng tương tác với thanh menu

Vui lòng xem thêm hướng dẫn dưới đây để thiết lập truy vấn tự động.

Bước 1: Truy cập trang Quản lý ➞  Thiết lập tương tác ➞ Thiết lập chat hoặc truy cập trực tiếp vào đường dẫn: https://oa.zalo.me/manage/setting

Thiết lập truy vấn tự động

Bước 2: Chọn “Thêm truy vấn” tại phần Truy vấn tự động.

Thiết lập truy vấn tự động

Bước 3: Nhập nội dung truy vấn gồm:

 • Tên cú pháp truy vấn: Cú pháp cần bắt đầu bằng kí tự #, viết liền không dấu, tối đa 40 ký tự
 • Nội dung phản hồi: Bạn có thể chọn 1 trong 3 dạng nội dung sau đây

📌 Tin nhắn văn bản

 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu
 • Nội dung tối đa 500 ký tự

Thiết lập truy vấn tự động

📌 Tin nhắn hình ảnh

 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu
 • Hình ảnh nên có tỉ lệ 1:1
 • Mô tả hình ảnh tối đa 150 ký tự

Thiết lập truy vấn tự động

📌 Tin nhắn liên kết

 • Cú pháp bắt đầu bằng # và có tối đa 40 ký tự, viết liền không dấu
 • Hình ảnh nên có tỉ lệ 14:9
 • Tiêu đề tối đa 150 ký tự
 • Mô tả tối đa 300 ký tự

Thiet lap truy van tu dong5

Bước 4: Nhấn “Tạo truy vấn” để hoàn tất.

 • Cú pháp sẽ không thể thay đổi sau khi tạo
 • Nội dung truy vấn có thể thay đổi sau khi tạo
 • Truy vấn đã thiết lập sẽ có thể được kích hoạt bởi tất cả người dùng.
 • Hệ thống sẽ tự động nhận diện người dùng gọi truy vấn khi tin gửi đến OA có ký tự bắt đầu là #. Trong trường hợp cú pháp truy vấn sai, hệ thống sẽ báo lỗi và liệt kê danh sách các truy vấn của OA như ví dụ sau:

Thiết lập truy vấn tự động

 • Ngoài việc người dùng gửi truy vấn theo đúng cú pháp, bạn có thể tích hợp yêu cầu truy vấn vào thanh menu. Khi người dùng nhấn vào thanh menu, hệ thống sẽ trả về nội dung phản hồi tự động tương ứng với cú pháp đã thiết lập. Xem thêm Thiết lập thanh menu cho Official Account.

Xem thêm:

Thiết kế website
Quản trị website chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo