Blog

16 Tháng Hai, 2023

Quản lý Admin tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Rate this post

Lưu ý: Kể từ ngày 01/06/2022, Zalo Business Account (ZBA) chính thức đổi tên thành Zalo Cloud Account (ZCA).

Tài khoản ZCA có thể được truy cập/ quản lý bởi nhiều người dùng khác nhau. Để thêm/ thay đổi admin (thành viên), vui lòng tham khảo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào link tạiđây

Chọn “Cài đặt” ➡ “Quản lý thành viên” ➡ “Thêm thành viên”

Quản lý Admin tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Bước 2Nhập thông tin số điện thoại muốn cấp quyền Admin ➡ Chọn “Tìm kiếm”➡  Chọn vai trò ➡ “Thêm thành viên”.

Lưu ý: Số điện thoại muốn cấp quyền Admin phải là số Việt Nam (+84) và đã có tài khoản Zalo cá nhân. 

Quản lý Admin tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

Quản lý Admin tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)
Bước 3: Xem lại và kiểm tra danh sách admin đã được thêm vào tại mục “Cài đặt” “Quản lý thành viên”

Quản lý Admin tài khoản Zalo Cloud Account (ZCA)

‍🔥 Lưu ý: Trong trường hợp bạn cần thay đổi “Quản trị viên cấp cao” của tài khoản ZCA, bạn vui lòng cung cấp văn bản yêu cầu có chữ ký đóng dấu (có thể dùng chữ ký điện tử của doanh nghiệp) và cung cấp thêm thông tin sau để được hỗ trợ:
– Quản trị viên cấp cao hiện tại – số điện thoại
– Tài khoản quản trị viên cấp cao mới – số điện thoại

Xem thêm:

Thiết kế website
Quản trị website chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo