Blog

15 Tháng Hai, 2023

Giải pháp sử dụng tính năng Broadcast

Rate this post

Lưu ý:

 • Từ ngày 22/06/2022, OA đã xác thực mới có thể sử dụng tính năng Broadcast.
 • Số lượng tin Broadcast khác nhau phụ thuộc vào loại Gói dịch vụ OA đăng ký. Tham khảo chi tiết hạn mức sử dụng tin Broadcast theo Gói tại đây.
 • Hạn mức nhận tin Broadcast của người quan tâm OA sẽ được thiết lập lại vào ngày 01 hàng tháng.
 • Hạn mức OA gửi tin Broadcast, số Bài viết xuất bản, Tin nhắn chủ động sẽ được thiết lập lại cùng ngày đăng ký Gói của tháng kế tiếp. Ví dụ: đăng ký Gói ngày 22/06, hạn mức được thiết lập lại vào 0h ngày 22/07; đăng ký Gói ngày 31/01, hạn mức được thiết lập lại vào 0h ngày 28/02 (nếu năm không nhuận) hoặc 0h ngày 29/02 (nếu năm nhuận).

1. Gia tăng hạn mức tin Broadcast:

Hạn mức tin Broadcast sẽ khác nhau theo từng Gói dịch vụ OA, cụ thể về số Broadcast người quan tâm tiếp nhận/tháng như sau:

 • Gói Cơ bản: 1 tin Broadcast/tháng
 • Gói Dùng thử hoặc Gói Nâng cao: 4 tin Broadcast/tháng
 • Gói Premium: 6 tin Broadcast/tháng

2. Cách tính số lượng người nhận tin Broadcast của tôi (“Đã gửi”/ “Đã nhận”):

 • Người quan tâm OA đã nhận đủ số tin Broadcast gửi từ OA của bạn.
 • Khi đó, OA chỉ có thể gửi tin Broadcast đến những người quan tâm mới và còn hạn mức nhận tin Broadcast.

Dưới đây là ví dụ minh họa cho Gói Nâng cao: người quan tâm có thể nhận 1 tin Broadcast/ngày và tối đa 4 tin Broadcast/tháng.

 • Ngày 1 của tháng, OA sử dụng Gói Nâng cao có 10 người quan tâm và thực hiện gửi 2 tin Broadcast trong ngày cho 10 người này.

👉 Tin 1 gửi thành công tới tất cả 10 người.

👉 Tin 2 gửi không thành công vì mỗi người chỉ nhận được tối đa 1 tin Broadcast/ ngày.

 • Ngày 2, 3 & 4, OA tiếp tục gửi 1 tin Broadcast/ngày đến tất cả 10 người quan tâm

👉 Tất cả 3 tin Broadcast đều gửi thành công đến 10 người quan tâm

 • Ngày 5 OA tiếp tục gửi 1 tin Broadcast đến tất cả 10 người quan tâm.

👉 Tin broadcast báo lỗi “Không gửi được” vì 10 người này đã nhận đủ 4 tin Broadcast/ tháng.

 • Ngày 6 OA có thêm 1 người quan tâm tâm mới và OA gửi 1 tin Broadcast đến tất cả 11 người quan tâm.

👉 Tin Broadcast chỉ gửi được đến 01 người quan tâm mới do người này còn hạn mức nhận Broadcast.

3. “Chọn đối tượng gửi” là tất cả nhưng số lượng người nhận lại ít hơn tổng số người quan tâm:

Khi sử dụng tính năng “Chọn đối tượng gửi”, tin Broadcast của bạn chỉ được gửi đến người quan tâm có hoạt động trên Zalo trong 30 ngày trở lại. Từ đó, số lượng người nhận sẽ tiếp tục điều chỉnh theo:

 • Nhóm đối tượng được lựa chọn (ví dụ độ tuổi, giới tính)
 • Hạn mức nhận tin Broadcast của người quan tâm

4. Xem trước tin Broadcast sẽ gửi:

Bạn có thể xem trước nội dung hình ảnh/ hiển thị của tin Broadcast sẽ gửi đến người theo dõi khi chọn “Xem trước” tại bước “Xác nhận gửi tin”. Xem thêm hướng dẫn gửi tin Broadcast tại đây

Giải pháp sử dụng tính năng Broadcast

Lưu ý: Để xem trước tin Broadcast, bạn cần thiết lập SDT sẽ nhận tin xem trước. Bạn có thể thiết lập SĐT tại phần “Số điện thoại xem trước tin tức theo các bước sau

 • Bước 1: Vào mục Quản lý → Thiết lập tương tác → Thiết lập chat

Giải pháp sử dụng tính năng Broadcast

 • Bước 2: Tại phần Thiết lập chat → Số điện thoại xem trước tin tức

Giải pháp sử dụng tính năng Broadcast

5. Gửi Broadcast cho người nằm ngoài danh sách quan tâm:

Hiện tại OA chỉ có thể gửi thành công đến người đang quan tâm OA tại thời điểm gửi tin Broadcast.

6. Không thể gửi Broadcast theo danh sách số điện thoại sẵn có:

OA chỉ có thể gửi tin Broadcast theo 1 số điều kiện lọc cụ thể. OA có thể sử dụng tính năng gắn nhãn người dùng để tạo nhóm người nhận theo nhu cầu của doanh nghiệp. Xem thêm hướng dẫn gắn nhãn người quan tâm.

7. Tin Broadcast báo lỗi “không gửi được”

 • OA không còn hạn mức gửi tin Broadcast: Theo quy định, tài khoản OA xác thực được phép gửi 40 tin Broadcast/tháng, nếu gửi tin Broadcast vượt số lượng này, hệ thống sẽ tự động từ chối tin của bạn và thông báo tin gửi thất bại.
 • OA còn hạn mức gửi tin Broadcast nhưng tất cả người nhận Broadcast đã hết hạn mức nhận tin Broadcast là:

👉 1 tin Broadcast/ ngày

👉 4 tin Broadcast/ tháng (đối với OA dùng Gói Nâng cao)

Xem thêm:

Thiết kế website
Quản trị website chuyên nghiệp

Bài viết liên quan

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo