BẢNG GIÁ CLOUD VPS

 

VPS#1

CPU : 1 core

HDD : 20GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 1024 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

160.000 đ x 12 tháng

180.000 đ x 6 tháng

200.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#2

CPU : 1 core

HDD : 30GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 2048 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

250.000 đ x 12 tháng

270.000 đ x 6 tháng

290.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#3

CPU : 2 core

HDD : 45GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 3072 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

360.000 đ x 12 tháng

380.000 đ x 6 tháng

400.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#4

CPU : 4 core

HDD : 75GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 4096 MB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

550.000 đ x 12 tháng

570.000 đ x 6 tháng

590.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#5

CPU : 4 core

HDD : 150GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 8G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

1.200.000 đ x 12 tháng

1.220.000 đ x 6 tháng

1.240.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#6

CPU : 6 core

HDD : 220GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 12G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

2.000.000 đ x 12 tháng

2.020.000 đ x 6 tháng

2.040.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!

 

VPS#7

CPU : 8 core

HDD : 300GB [SSD Cloud Storage]

RAM : 16G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

2.500.000 đ x 12 tháng

2.520.000 đ x 6 tháng

2.540.000 đ x 3 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!