BẢNG GIÁ CLOUD VPS

CLOUD VPS 01

CPU : 1 core

HDD : 40 GB

RAM : 2G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

160.000đ  x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 02

CPU : 2 core

HDD : 60 GB

RAM : 3GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

250.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 03

CPU : 3 core

HDD : 80 GB

RAM : 4 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

360.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 04

CPU : 4 core

HDD : 100 GB

RAM : 6 GB

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

550.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 05

CPU : 5 core

HDD : 180 GB

RAM : 8 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

1.200.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 06

CPU : 6 core

HDD : 280 GB

RAM : 16 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

2.000.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 07

CPU : 8 core

HDD : 360 GB

RAM : 32 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

2.500.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!
CLOUD VPS 08

CPU : 16 core

HDD : 800 GB

RAM : 64 G

Bandwidth : Unlimited

Công nghệ ảo hóa : KVM / LXC

Hệ điều hành : Linux / Windows

Backup : Hàng tuần

Panel : Free Direct Admin

 

Giá chỉ từ

5.000.000đ x 12 tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Đăng Ký Ngay!