Thỏa thuận sử dụng dịch vụ thiết kế website của vinasite

 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN B. (khách hàng)

Trách nhiệm của bên B.

– Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.

– Bên B Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Quyền lợi của bên B.

– Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc .

– Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời yêu cầu bên A xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên A khi hợp đồng được thanh lý.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN A (vinasite.com.vn)

Trách nhiệm của bên A.

– Thực hiện các công việc được quy định trong hợp đồng ký kết giữa 2 bên.

– Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.

– Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.

Quyền lợi của bên A.

– Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.

– Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm trách nhiệm thanh toán.

– Bên A chỉ cài đặt và thiết kế website cho bên B, Nội dung và hàng hóa trên website của bên B thì bên B sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

– Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên B có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.

– Trong vòng 7 ngày kể từ khi bên A bàn giao website đã thiết kế cho bên  B, Bên A phải hướng dẫn cho nhân viên của bên B phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.

– Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng trong suốt thời gian sử dụng web.

Mọi thắc mắc xin liên hệ

Hotline: 08 8686 3838 0969 19 26 26